„Вътрешен ремонт на сградата на Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“, град Враца”

статус: АКТИВНА


Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти

Краен срок за подаване на оферта: 26-01-2018 16:00:00 часа
Дата и час на публикуване: 11-01-2018 16:00:00 часа

Дата, час и място на отваряне на офертите: 29-01-2018 10:30 часа в заседателната зала на ПЕГ


ДОГОВОР


Протокол №2
Протокол №1


ОБЯВА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПРОEКТ НА ДОГОВОР